0

ลดต้นทุนการขนส่งอย่างไร

      เพราะเราช่วยให้คุณค่าแก่ลูกค้า ยุติธรรม เป็นกลาง โปร่งใส ช่วยเหลือต้นทุน ไม่เอาเปรียบ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
ให้คำแนะนำในการในการเลือก ISO tank ให้เหมาะสมกับสินค้า แก้ปัญหาทางเทคนิค   ช่วยให้ท่านลดต้นทุนในการขนส่งในระบบโล้จิสติกส์
เชื่อมั่นเรา ประสบการณ์ในการทำ 6 sigma ในหน่วยงานขนส่ง  มายาวนาน เช่น ลดค่าน้ำมัน ลดความสูญเสีย ขยายตลาด สร้างโอกาสในการแข่งขัน 
พัฒนาทักษะบุคลากร และ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Lean & 6 sigma  DMAIC, DFSS, 6 sigma Tools

ISO Tank
นำไปใช้ประโยชน์ลดต้นทุนในการขนส่ง เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
-กรณีลูกค้าต้องการสินค้าด่วนแต่จำนวนรถแท็งก์ไม่พอเพียง หรือ   กรณีออเดอร์พุงขึ้นกะทันหัน กรณีขาดรถทดแทนช่วงยอดสั่งผลิตสูง  
-กรณีติดตั้งโรงงานใหม่  ลูกค้าใหม่ เปิดโรงงานใหม่
-กรณีต้องการขนในปริมาณที่เพิ่มขึ้นแต่แท็งก์ประจำขาด
-กรณีขนส่งไปต่างประเทศ ทางเรือ ทางทะเล ได้ลุกค้าไหม่ในต่างประเทศ
-กรณีลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน  ปริมาณที่เพิ่มขึ้นแต่รถขนส่งไม่พอเพียง  
-กรณี ลุกค้าสั่งสินค้าเพื่อนำไปทดลองผลิต ต้นแบบ วิจัย ค้นคว้า ทดลอง  ห้องแล็บ


IBC  Tank
นำไปใช้ประโยชน์ลดต้นทุนในการขนส่ง เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน-เช่นกัน
-กรณีลูกค้าต้องการส่งสินค้าไปต่างประเทศ  แต่ค่าขนส่งแพง ภาษีสูง สามารถใช้ IBC ลดค่าภาษี ลดค่าขนส่ง
-กรณีติดตั้งโรงงานใหม่  ลูกค้าใหม่ เปิดโรงงานใหม่
-กรณีต้นทุนสูง ยอดขายสูงแต่กำไรต่ำ หรือ กำไรหดหายอย่างต่อเนื่อง 
-กรณีต้องการใช้งานในพื้นที่ จำกัด ลดขั้นตอนการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย เช่น ใช้น้ำมันพืชในห้องอาหาร
  โดยใช้ IBC บรรจุ และสามารถนำ IBC รับชื้อตรงจากโรงงานผลิต  จะลดค่าใช้จ่ายต่อลิตรลงได้ 5-10 บาท  ขนในปริมาณที่เพิ่มขึ้นแต่แท็งก์ประจำขาด
-กรณีขนส่งไปต่างประเทศ ทางเรือ ทางทะเล ที่ต้องการความคล่องตัวในการใช้งาน
-กรณีลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน แต่วัตถุดิบขาดแคลน 
    IBC ใช้แทน สินค้าที่ขวดบรรจุ  เช่น น้ำมันพืช น้ำยาในร้านอาหาร น้ำยาทำความสะอาด น้ำมันดีเซล  ยาน้ำ  ของเหลวให้ความหวาน น้ำผลไม้ อื่นๆ

ข้อดี คือ ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  ลดต้นทุนวัตถุดิบจาก เม็ดปราสติก ที่ใช้ทำขวด   รับประกัน FDA , GMP ไม่ทำให้สินค้าเสื่อมสภาพ 


  การเลือกใช้ ISO Tank ให้เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่าย และ โอกาสความสูญเสีย จากความเสี่ยงอุบัติเหตุ
      
        T1 ISO tank container (for wine and light liquids ไว้ น้ำแร่  เกลือแร่ น้ำอัดลม น้ำที่ไม่ความดัน )

  • T4 ISO tank container (for Non Hazardous Edible / Non Edible Oils  )
  • T11 ISO tank container (for  hazardous chemicals )
  • T14 ISO tank container (For Hazardous Chemicals and Acids like HCL / Zinc Chloride)
  • T50 ISO tank container (for LPG / Ammonia Gas)
T-Code Minimum Test Pressure (Bar) Minimum Tank Shell Thickness (mm) Pressure Relief Provisions Bottom Openings Provisions
T1 1.5 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 Normal (No bursting disc required) 2 shut-off devices
T2 1.5 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 Normal (No bursting disc required) 3 shut-off devices
T3 2.65 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 Normal (No bursting disc required) 2 shut-off devices
T4 2.65 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 Normal (No bursting disc required) 3 shut-off devices
T5 2.65 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 Safety relief valve (With bursting disc in series) Not allowed
T6 4 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 Normal (No bursting disc required) 2 shut-off devices
T7 4 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 Normal (No bursting disc required) 3 shut-off devices
T8 4 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 Normal (No bursting disc required) Not allowed
T9 4 6 mm Normal (No bursting disc required) Not allowed
T10 4 6 mm Safety relief valve (With bursting disc in series ) Not allowed
T11 6 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 Normal (No bursting disc required) 3 shut-off devices
T12 6 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 Safety relief valve (With bursting disc in series) 3 shut-off devices
T13 6 6 mm Normal (No bursting disc required) Not allowed
T14 6 6 mm Safety relief valve (With bursting disc in series) Not allowed
T15 10 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 Normal (No bursting disc required) 3 shut-off devices
T16 10 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 Safety relief valve (With bursting disc in series) 3 shut-off devices
T17 10 6 mm Normal (No bursting disc required) 3 shut-off devices
T18 10 6 mm Safety relief valve (With bursting disc in series) 3 shut-off devices
T19 10 6 mm Safety relief valve (With bursting disc in series ) Not allowed
T20 10 8 mm Safety relief valve (With bursting disc in series) Not allowed
T21 10 10 mm Normal (No bursting disc required) Not allowed
T22 10 10 mm Safety relief valve (With bursting disc in series) Not allowed

การเลือกใช้ ISO Tank ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน  จะทำไมประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงด้านคุณภาพของสินค้าในขณะขนส่ง
Our range of equipment includes:
Dangerous goods
• Any products listed under IMDG regulations
• Tank container for chemical products
• Tank container for inflammable products
• Tank container for toxic or poison products
• Tank container for corrosive products
• Tank container for environmentally haz.substances
Food grade goods
• Tank container for food grade products
• Tank container for alcoholic beverages
• Tank container for wine
• Tank container for beer
• Tank container for orange or apple juices
• Tank container for chocolate
Non dangerous goods
• Any products not listed under IMDG regulations
• Tank container for non has products
• Tank container for กรดไขมัน สำหรับอาหาร fatty acids
• Tank container for  น้ำมันประกอบอาหาร vegetable oil
• Tank container for  น้ำมันก๊าช rape oil
• Tank container for  น้ำมันดีเซล bio diesel
Gases กลุ่มก๊าช
• Any flammable products  ก๊าชชนิดติดไฟ
• Any nonflammable or toxic products  ก็ชนิดมีพิษ
• Tank container for compressed gases ก๊าชชนิดอัดความดัน
• Tank container for liquefied low  ก๊าชชนิดเบากว่าอากาศ
• or high pressure gases ก๊าชชนิดความหนาแน่นสูง
• Tank container for refrigerated liquefied gases
เรามีช่องทางและทางเลือกให้กับลูกค้า แนะนำในการลดต้นทุน
เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย  บริการดี มีน้ำใจ
 เราทำงานไว รวดเร็ว คิดเร็ว ทักษะสูง

 
Have you ever know this before?
The following are major benefits that ISO tank containers offer over over-the-road tank trucks in the transport of freight:

Greener

The International Tank Container Organisation reported that intermodal tank containers leave a carbon footprint that is almost 50% less than that of an equivalent drummed shipment on certain long-haul routes. Using intermodal transportation also saves fuel and reduces CO2 emissions by up to 70%, especially on hauls over 150 miles. This may be a major factor to consider as chemical shippers must find ways to reduce carbon footprint to meet future government mandates.

Safer

On long hauls, over-the-road tank trucks often must travel through bad weather, encountering unsafe driving conditions that lead to accidents and delays, according to the ChemLogix blog post. Vehicles often must park at unsecured rest stops and have the potential for mechanical breakdowns. Shipping freight via intermodal using ISO tank containers eliminates these issues. As containers are marked with a unique BIC code, they can be easily identified and tracked. And even heavy ISO tank containers are unlikely to cause mechanical failure on trains and ships and are safer when in transit.

Cheaper

Using ISO tank containers via intermodal as a mode of transportation instead of over-the-road tank trucks can help save 20% to 30% in transportation costs, depending on distance and volume of freight, ChemLogix officials contend.

Easy Storage

While ISO tank containers can easily be stored at the consignee, over-the-road tank trucks often must be returned to their point of origin, which for long-hauls may be thousands of miles away. Delivering an ISO tank via intermodal to a consignee is generally a local delivery. No driver layovers are required.

Greater Flexibility

If the customer decides at the last minute to delay freight delivery for a couple of days, tank containers can be left at a local storage yard. If the load came via truck, the customer would have to take delivery on the scheduled date, according to the ChemLogix blog post. Also, as previously noted, one container can transport the same freight by ship, truck, and train as part of a single journey without being transloaded from one vehicle to another.

Managing chemical shipments is becoming easier for ChemLogix customers regardless of transportation mode. Shippers can even use cell phones to track shipments anywhere in the world.

Mobile applications for iPhone/iPad and other devices are emerging in ways that can finally close or reduce many of the information gaps between transportation planning, the Shipping/Receiving dock, your customers, and even accounts payable, according to ChemLogix officials. Such applications are enabling shippers to: interface directly and more effectively with logistic partners; access logistics information in non-traditional business settings; and enhance communications where access to a computer is not readily available.