0
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-05-20
จำนวนสมาชิก : 10 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2022-09-01
จำนวนครั้งที่ชม : 375,274 ครั้ง
Online : 7 คน

ขาย เช่า liquid tote IBC Tank 1000 ลิตร

บริการ ขาย  เช่า  IBC  Tank tote   1000-2000 lites  rental program provides all of the advantages that stainless steel intermediate bulk containers (IBCs) have to offer without the large initial 
 ติดต่อสอบถาม มือถือ  YUTH:  087-005- 5466 
ประหยัดเงินลงทุน เมื่อท่านเช่า
IBC  Tank ไปใช้งาน  ท่านจะได้รับคำตอบเหล่านี้ อย่างไม่น่าเชื่อ
 • ไม่น่าเชื่อว่า จะได้รับออเดอร์จากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น อย่างไม่คาดคิดมาก่อน  
 • ลดความผันผวนในสายงานการผลิต ยอดผลิตต่อวันเพิ่มมากขึ้น
 • ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  การเงินแปรเปลี่ยนเป็นกำไรมากขึ้น
 • สูญเสียเงินน้อยลง เงินเก็บสะสมมีมากขึ้น เกิดจากการลดต้นทุนด้วย IBC
 • ควบคุมต้นทุน สะสมกระแสเงินสด ไปใช้ในการลงทุนอื่นๆได้อีก
หากคำนวณต้นทุนให้ละเอียด จะพบว่าการเช่า จะคุ่มค่า มากกว่า การชื้อ

A well-managed IBC tote rental program provides the benefits of using high quality IBC containers without the capital investment required when purchasing IBC totes. And more importantly, renting IBC totes is quick and easy. Most often you can expect to see the IBCs in a number of days, not weeks. The decision to rent, rather than purchase, stainless steel IBC totes can provide multiple benefits and the top 6 advantages of renting IBC totes are listed below:

ข้อดีของการเช้่า IBC Tank มีดังนี้ 
 1. Conserve Capital  เปลี่ยนสินทรัพย์เป็น เงินสด 
  Use stainless steel intermediate bulk containers without the large capital outlay.  With no down payment and low monthly rates, renting allows your company to use its cash resources to finance long-term growth.
 2. Immediate Results ได้รับผลดี ทันทีทันใด เห็นผลทันตา
 3. Stainless steel tote rental programs can be set up in just minutes, which allows you to start using IBC totes today.  There is no need to wait for available capital.
 4. Eliminate Non-working Assets  ลดค่าใช้จ่ายของภาชนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้ เช่น พาเลท
  When you are renting IBC totes you never have to worry about your stainless steel totes not being utilized.  You simply return the tanks when you are done with them.
 5. No More Obsolete Equipment  ลดคำสั่งการเปิดคำสั่งชื้อ 
  You will never have to deal with your stainless steel intermediate bulk containers becoming obsolete.  Always be assured that renting IBC tote tanks provides the latest equipment and technologies available, as opposed to purchasing them and being saddled with outdated equipment.
 6. Budget Flexibility   กระแสการเงินยืดหยุ่น ขึ้น หมุนเงินได้คล่อง เกิดความคล่องตัวสูง 
  The ease and cost savings of renting high-quality stainless steel IBC totes for both short-term and long-term projects increases your productivity while lowering your overall costs.
 7. Tax Benefits  ประหยัดภาษีรายปี 
  The cost of renting stainless steel intermediate bulk containers may be an operating expense that will provide more tax benefits than the depreciation expense of purchasing totes.
To read about more benefits of renting stainless steel intermediate bulk containers, simply download our E-Guide: Advantages of Rentaining IBCs.  If you would like more information on renting IBC totes from my site please call us at (+66) 870055466 or visit our website. 

IBC Totes vs. Drums: What are the key advantages?
ระหว่าง  Tank iBC กับ   ถัง กลม  200 ลิตร  แบบไหนจะมีประโยชน์มากกว่ากัน ?
  
In some industries, the standard 55-gallon round drum is still the preferred method of moving and storing liquids. But why? When you consider the pros and cons, IBC totes have key advantages over their cylinder-shaped counterparts. So many, in fact, we’ve produced
a free e Guide to highlight the advantages of IBC totes.

But let’s take a step back and look at this strictly from a financial perspective. Did you know that you can save up to 75% by switching from drums to IBC totes? Here’s how:

·         IBC totes have greater storage capacity, so you can store more with fewer containers
          
ความจุมากกว่า สามารถขนส่งได้มากกว่า  IBC 1 ใบ จุได้ 1000 ลิตร ทดแทนการใช้ Drum ถึง 5 ใบ
·         IBCs can be moved freely and without expensive pallets and shrink wrap
         
เคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องใช้พาเลท และ เชือกรัด
·         Totes can be used multiple times, while drums are generally single-use-only
          
สามารถนำมาใช้ได้อีกหลายๆครั้ง   แต่ Drum ส่วนมากใช้ได้เพียงครั้งเดียวก็ทิ้ง
·         IBC totes eliminate product waste by draining completely, while drums collect residual product  
             ล้างทำความสะอาดง่าย เดรนได้รวดเร็ว   Drum ต้องกลิ้ง พลิกไปพลิกมา เสียเวลา เสียแรงงาน
 

IBC  ทำให้ท่านประหยัดค่าไช้จ่ายได้มากกว่าถึง 75%กรุณาเข้า สู่ระบบ ก่อนทำการเขียนข้อความ