0

เกี่ยวกับเรา ISO Tank logistics


ISO TANK LOGISTICS  CO.,LTD

    ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 3 มิถุยายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนขั้นต้น 1,000,000 บาทใน ปัจจุบันเราเติบโตขึ้นตามลำดับ
แปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อ 1 มีนาคม 2564 เรามีนโยบายการทำงานของเราที่แตกต่างยุติธรรม  
เป็นกลาง ชื่อสัตย์ บริหารต้นทุน รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพให้ลูกค้าเกิดคุณค่าในการรับบริการ
จุดแข็งของเราคือองค์ความรู้ทางด้านเทคนิค  

เราใช้องค์ความรู้ระดับสูงในสรรหาและบริการ ISO Tank container ทุกๆประเภท ของเหลว ก็าช  
เคร่งครัดตามมาตรฐานสหประชาติ (UN portable Tankม IMO  UDMG) ISO Tank ทุกใบ ผ่านการรับรองการออกแบบ
ตามข้อกำหนดของสหประชาชาติ หรือ United Nation, UN  portable tank ทุกใบทุกชนิดของการออกแบบ
จะต้องมีสเป็คเป็นไปตามข้อกำหนดของUnited Nation. ข้อกำหนดการออกแบบตามมาตรฐาน  UN portable tanks
ทีใช้สำหรับจัดเก็บ ของเหลว  และของเหลวชนิดกัดกร่อน  ก็าชที่ไม่เปลี่นสถานะตามอุณหภูมิ และก็าชที่เปลี่ยนสถานะตามอุณหภูมิ 
non-refrigerated liquefied gases and refrigerated liquefied gases  ISO Tank ต้องได้รับอนุมัติตาม UN Code No. 178.275, 178.276 and 178.277,
รวมไปถึงข้อกำหนดในการ อนุมัติผลการออกแบบ การซ่อมบำรุง การทดสอบ  UN Code  178.273 and part 180, subpart G,
และทุกๆชนิดของ portable tank ที่มีคำจำกัดความว่า “container” (CSC) จะต้องมีข้อกำหนดตาม CSC ในข้อที่49 CFR /450 ถึง 453
และจะต้องมีแผ่นเนมเพรส  CSC safety approval plate.

 นโยบายคุณภาพ Quality of ISO Tank - IBC Tahnk
    มาตรฐานรักษาคุณภาพของเรา
 1.Quality Business Management System with fully documented procedures and systems
   ระบบการจัดการคุณภาพ เอกสารการตรวจสภาพ ขั้นตอนปฏิบัติ คู่มือทำงาน และ ระบบการตรวจรับ จัดส่ง เป็นขั้นตอน

 2. All ISO tanks are inspected by an independent third party surveyor before any new on-hire
   ISO Tank ทุกๆใบจะผ่านการตรวจสอบจากผู้ให้บริการ เช่น BVQI, LORD. พร้อมใบรับรองคุณภาพ ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

 3. All ISO tanks are issued with a cleaning certificate
   ISO Tank จะมีใบรับรองการล้างทำความสะอาดภายใน (หากต้องการใบCer  BVQI พร้อมแนบรับรอง)
ประธานบริษัท Mr. Yoothana Raksachon
การศึกษา 
1. วิศวกรรมศาสตร์ ป.ตรี  ไฟฟ้ากำลัง  ม.เทคโนโลยี่ มห่่านคร ปี 1997
2.  การจัดการภาครัฐและเอกชน มหาบัญทิต  นิด้า  ปี 2012
3.  ประกาศนียบัตร หลักสูตร MPPM นิด้าป ปี 2010
ประสบการณ์ทำงาน
1.  Design Electrinics Engineer  Thai Tabuchi Janpan Thailand
2.  Test Engineer  PSB  singapore , stay long term in Singapore
3.   Sr. Quality Engineer  SAMSUNG Electronics ประจำสำหนักงานใหญ่ 1 year at  SUWON KOREA
4.  Sr, Material Engineer  AVANEX CORP.  ฝึกอบรมและทำงาน ในสหรัฐสำนักงานใหญ่ New York and  Silicon valley
5.   Sr. Quality Engineer   Hydrogenis Corp  ฝึกอบรมประจำสำนักงานใหญ่  CANADA ทั้ง Vancouver   Toronto and Belyium Europe
6.  Sr. Engineer  Praxair  Thailand  GAS ISO TANK , safety , procedure ISO TANK Container


 

 เกี่ยวกับเราปัจจุบัน

 ปัจจุบันเราคือหนึ่งในผู้ให้บริการ จัดส่ง-เช่า-ขาย  ISO Tank Container   NEW TANK  / USED TANK
และ IBC intermodaite Tank  (UN Portabable, IMO,IDMG ) เราให้บริการในลักษณะครบวงจร  ออกแบบแทงก์  
ขายแทงก์มือ1  ขายแทงก์มือ2  ให้เช่าไอเอสโอแทงก์  บริการขนส่ง บริการชิบปิ้ง  ด้วยผ่านประสบการณ์การทำงาน  
ในองค์กรขนาดใหญ่ในบริษัทสหรัฐอเมริกา  เช่น praxair thailand รับผิดชอบในการดูแลมาตรฐานการออกแบบ
การขนส่ง Co2  การควบคุมระบบความปลอดภัยและประเมินประสิทธิภาพระบบขนส่งของหน่วยงานจัดจำหน่ายในประเทศ
และต่างประเทศ รองรับการประเมินจากสำนักงานใหญ่  ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในดาต้าเบส
และเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศ และยังเป็นสมาชิกของ HASLA จึงทำให้เราเชื่อมั่นว่า
เราคือหนึ่งในระดับผู้ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของโครงสร้างมาตรฐาน ISO Tank ในทุกๆ 
มิติของการออกแบบ-เลือกใช้-ประยุกต์ใช้งาน -การขนส่ง ในลักษณะครบวงจร เป็นหนึ่งที่ดีครบวงจรที่ดีในเวลานี้
รวมถึงการใช้องค์ความรู้ด้าน 6 Sigma เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
  ลักษณะงานที่ให้บริการ
 -การเลือกใช้ ISO Tank ให้เหมาะสมกับชนิดของสินค้า การตรวจสอบสภาพ การติดป้ายวัตถุอันตรายก่อนการขนส่งตามมาตรฐาน UN
  -การโหลดและการถ่าย สินค้า ก๊าช หรือ ของเหลวชนิดอื่นๆ Venting,โหลดเข้า-โหลดออก ISO Tank เราพร้อมรับข้อเสนอ
 -การควบคุมความปลอดภัยในการขนย้าย การขนส่ง ป้ายวัตถุอันตราย การตรวจสอบสอบ
- การให้คำแนะนำในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ Ton/trip,  Km/trip, THB/Km, Km/lites. THB/Kg
- การบริการออกแบบ- เช่า- ขาย  ISO Tank ชนิดใหม่และแบบใช้งานแล้ว รวมถึง IBC tank ทั้งชนิดใหม่ และ 2nd Hand
- การให้บริการหลังการขาย เช่น ทำความสะอาด อื่นๆ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อเรา

K. Penny ชมธนาภัสส์ โทร +66-63-245-4495 
      (+66)0632454495
      pennyoryu@isotankthailand.com
      Line ID :  
@isotankthailand

     


⭐ Watch Training VDO ISO TANK

   
 
 
 See Us On Youtube Video 

www.youtube.com/@IsotanklogisticsPresents