0

บริการให้เช่า ISO Tank LPG LNGISO  Tank  leasing service for all liquids Food and Non food

(A) Liquid Cargoes IMO1- (T11,T14, T19, T20, T22) Tanks:
-Surfactants
-Hydrogen Peroxide
-Hydro Chloric Acid
-Hydrochloric Acid
-Sulphuric Acid
-Nitric Acid
-Ticl4
-Ferric Chloride
-Liquid Ammonia
-Hydrogen Peroxide
-Sulphuric Acid


 
(B) Gases (T 50) Tanks                                           
Refrigerant Gases
R 12
R 22
R134a
R410a
LPG
AMMONIA

Bromotrifluoromethane
ISO Butylene
Hexafluoropropylene

 


(C) Cryogenic (T 75) Tanks  สำหรับบรรจุก็าชความดันเหลว 
Liquid Oxygen                                  
Liquid Nitrogen
Liquid Argon
Liquid Carbon di-oxide
LNG  Liquid natural Gas


 
1. ISO Tank T50
ISO Tank T50 can use for DG class 3 liquid


UN 1005 Ammonia, Anhydrous
UN 1011 Butane
UN 1075 Petroleum Gas, Liquified.
UN 1965 Hydrocarbon Gas.
UN 1978 Propane

GAS TANKS ISO TANK T50
High pressure carbon steel T50 UN Portable gas tanks are offered with capacities ranging from 25,000 liters (6,600 gallons) down to 16,600 liters (4,400 gallons). Smaller tanks typically have a higher Maximum Allowable Working Pressure (MAWP) for the carriage of heavier refrigerant gases. We can also insulate these tanks for certain poisonous gases to meet the requirements of products that are poisonous by inhalation (PIH)

2. ISO Tank T75

 ISO Tank T75 20‘ ISO Tank Containers CO2 and Cryogenic 20‘ ISO Tank Containers include a high quality vacuum multi-laminar super insulation and are supplied complete with all pipework, valves, safety devices, liquid level indicator, pressure gauge and optional with transfer pump and filling hoses.
All tank containers are designed for transportation by road, ship and rail. The models are also available on semi-trailer and/or with tractor. Inner vessels and pipework are made of stainless steel - used for multipurpose transportation of CO2, N2, O2 and


General Specifications  T75 :
1. Main Spec Data
Commodity approx.: 19‘650 l
Gross water volume: 19'650
Max. allowed working pressure: 22 bar g
Tare weight: approx. 8‘600 kg
Max. gross weight: 36‘000 kg
Max. payload: LCO2: approx. 19‘600 kg
LIN: approx. 14‘950 kg
LOX: approx. 21‘240 kg
LAR: approx. 26‘130 kg
Tolerances: on volume 1 %, on weight 2 %
Codes and regulations: ADR / RID / IMDG / (UN-T75) / UIC
Insulation: Vacuum with multi-layer insulation
Height: approx. 2‘600 mm
Width: approx. 2‘440 mm
Overall length: 6‘060 mm
ISO-corner castings: 20' x 8' x 8'6" ISO dimensions
2. Tank
Inner Vessel
Max. allowed working pressure: 22 bar g
Pressure vessel code: AD 2000-Regelwerk
Test and calculation pressure: 29.9 bar g
Design temperature: -196 / +50 °C
Outer diameter: 2‘200 mm
Number of baffles: 2
3. Outer Vessel
Design pressure: -1 bar g (full vacuum)
Design temperature: -20 / +50 °C
Outer diameter: 2‘420 mm (not protruding over the frame members)
Overall length: 6‘000 mm (not protruding over the frame members)
4.Insulation
Type vacuum + multi-layer insulation (super insulated)
5.Materials
Inner vessel of CO2 tanks: Stainless steel type 1.4311/EN 10028-7 or equivalent
Inner vessel of cryogenic tanks: Stainless steel type 1.4311/DIN 17440 or equivalent
Outer vessel: carbon steel S235JRG2/EN 10025 or equivalent
Piping: stainless steel type 340 (L)
Valves for CO2 tanks: ball valves, stainless steel, for CO2
Valves for cryogenic tanks Cryogenic valves
6. Frame
The frame is of „Beam Type“, consisting 8‘ x 8‘6“-frame at each end, connected to each end. Handling to
be done by means of the corner castings only. The container can be secured by twist locks on rail and road
vehicles complying to the relevant requirements of ISO 668 freight containers.
 
20‘ ISO Tank Containers are optionally available on semi-trailer and/or tractor.
All ISO tank containers include:
• inner vessel made of stainless steel
• all pipe work made of stainless steel
• all valuing necessary for proper operation (stainless steel ball valves for CO2 and bronze globe valves for
cryogenic)
• all necessary safety equipment
• all instruments and safety lines that form part of the tank, including pressure and level gauge
• transfer pump and filling hoses (optional)
ASCO 20‘ ISO Tank Container:
Typical Flow Diagram for 20‘ ISO Tank Cryogenic Container
1 Vapor Balance Line Valve
2 Main Bottom Isolation Valve
3 Vacuum Point
4 Bursting Disc Vacuum Jacket
5 Diverter Valve
6 Safety Valve
7 Instrument Liquid Valve
8 Instrument Gas Valve
9 Flange Connection with Blind flange
(without option)
10 Fill and Discharge Line Purge Valve
11 Trycock Nett Capacity 95% Valve
12 Vapour Line Purge Valve
13 Level Gauge Balance Line Valve
14 Liquid Gauge Level
15 Pressure Gauge
16 Connection Fill and Discharge Line
(Flange Coupling)
17 Liquid from Pump Delivery Valve
18 Pump Isolation Valve
19 Pump
20 Thermal Relief Valve
21 Connection Vapour Line
(Flange Coupling)
22 Fill and Discharge Valve
23 Flange Connection
1 Vapour Balance Line Valve
2 Bottom Fill Isolation Valve
3 Top Fill Isolation Valve
4 Bursting Disc Vacuum Jacket
5 Divertor Valve
6 Safety Valve
7 Instrument Liquid Valve
8 Instrument Gas Valve
9 Flange Connection with Blindflange
(without option)
10 Fill Line Purge Valve
11 Trycock Nett Capacity 95% Valve
12 Vapour Line Purge Valve
13 Level Gauge Balance Line Valve
14 Liquid Gauge Level Valve
15 Pressure Gauge
16 Vacuum Point
17 Flange Connection with Blindflange
18 Liquid to Pressure Build Up Valve
19 Pump
20 Fin Vaporiser
21 Thermal Relief Valve
22 Pressure Build Up Gas Return Valve
23 Liquid to Pump Fill Valve
24 Pump
25 Liquid from Pump Delivery Valve
26 Pump By-pass Valve
27 Liquid from Pump Delivery Valve
28 Bottom Fill Pump Isolation Valve
29 Coupling with Plug
30 Flange Connection
Industriestrasse 2 - CH-8590 Romanshorn / Switzerland - info@ascoco2.com - www.ascoco2.com
ASCO CARBON DIOXIDE LTD
09/13
Available standard 20‘ ISO tank container:
Pos. 001
CO2 20‘ ISO Tank Container
Vaccum super insulated 20‘ ISO tank container (UN-T75) with stainless steel inner
vessel, including hose box.
Gross water volume: approx. 19‘650 l
Max allowed working pressure: 22 bar g
Tare weight: approx. 8‘600 kg
Max. gross weight: 36‘000 kg
Max. payload: approx: LCO2: 19‘600 kg
Optionally available on semi-trailer and/or tractor.
All ISO tank container include:
• inner vessel made of stainless steel
• all pipework made of stainless steel
• all valving necessary for proper operation
• all necessary safety equipment
• all instruments and safety lines that form part of the tank, including pressure
and level gauge
• optionally transfer pump and filling hoses are available
part no. 912150
Pos. 002
Cryogenic 20‘ ISO Tank Container
Vaccum super insulated 20‘ ISO tank container (UN-T75) with stainless steel inner
vessel, including hose box.
Gross water volume: approx. 19‘650 l
Max allowed working pressure: 22 bar g
Tare weight: approx. 8‘600 kg
Max. gross weight: 36‘000 kg
Max. payload: approx:
LIN: 14‘950 kg
LOX: 21‘240 kg
LAR: 26‘130 kg
Optionally available on semi-trailer and/or tractor.
All ISO tank container include:
• inner vessel made of stainless steel
• all pipework made of stainless steel
• all valving necessary for proper operation
• All necessary safety equipment
• All instruments and safety lines that form part of the tank, including pressure
And level gauge
• Optionally transfer pump and filling hoses are available

3. ISO Tank T11  โครงสร้างแทงส์ทำจาก Stainless steel 304 / 316L  มีตัวทำความร้อนระบบไฟฟ้า หรือ Steam Heat  สามารถบรรจุของเหลวได้หลากหลายชนิด  ความจุ 20000 ลิตร ถึง  25000 ลิตร  มาตรฐาน UN.  โครงสร้างคานและการออกแบบรับแรงดัน มาตรฐาน ASME VIII D1 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตได้ ต้องน้ำเข้ามาจากต่างประเทศ 


 
K. Penny ชมธนาภัสส์ โทร +66-63-245-4495 

      (+66)0632454495
      pennyoryu@isotankthailand.com
      Line ID :  
@isotankthailand

                 (English & Thai Speak)
 
 
 
 
กรุณาเข้า สู่ระบบ ก่อนทำการเขียนข้อความ