0
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-05-20
จำนวนสมาชิก : 10 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2022-01-12
จำนวนครั้งที่ชม : 344,359 ครั้ง
Online : 11 คน

ให้เช่า ISO TANK UN portable


ISO TANK LOGISTICS CO.,LTD    

 ยึดแนวทางการให้บริการโดยยึดหลัก คุณธรรมบริการและให้คุณค่าแก่ลูกค้า 5 ข้อหลักเพื่อความคุ่มค่า
   1.  เวลา    = ให้ลูกค้าสูญเสียเวลาน้อยที่สุด เช่น ตอบคำถามทางเทคนิค ลดข้อบกพร่องทางขนส่ง โดยเน้น    ความปลอดภัย ตอบสนองรวดเร็ว  
   2. ราคา      = เราให้ความเป็นกลางในการกำหนดราคาและไม่หวังผลกำไรสุดโต่ง บริหารต้นทุนที่ต่ำ แต่เน้นคุณภาพ ทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด
  3.  พึงพอใจ =  ทุุกขั้นตอนของการบริการ เราเน้นให้ลูกค้าพึงพอใจ สามารถใช้ผลชีวัด
  4. ทันสมัย    = ระบบการบริการเน้นรวดเร็ว เม่นยำ ลดขั้นตอน และ ประหยัด
  5.  ปลอดภัย  =  คือ หัวใจของการทำงานทางด้านวิศวกรรม เรามีแนวคิดตามหลักฟิสิกส์ มีแรงดึงดูดให้มองหาความสำเร็จ
  6.  เป็นเป้าหมายในการทำงาน"” win - win

Iso tank logistics Co.,Ltd.  สรรหา มาตรฐานISO TANK  คุณภาพสากล  UN -IMO  สำหรับ ขาย เช่า ขนส่ง เทส ทำครบวงจ โดยเฉพาะทาง ดังนี้

เรามีบริการ ISO tank แยกตามชนิดของสินค้า  ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดของสารเคมีชนิดนั้นๆ แล้วเราจะหา MSDS เพื่อตรวจสอบสถานะทางเคมี เช่น จุดวาบไฟ  ความหนาแน่นของโมเลกุล สถานะทางอุณหภูมิ ความเป็นกรด ด่าง  อุณหภูมิจัดเก็บ  เพื่อนำมาเลือก ISO Tank ให้เหมาะสม โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายในขณะบรรจุ หรือ เคมีเปลี่ยนสถานะไปจากปกติ

1. 20ft . ISO  Tank T50 GAS TANK 25000L  can use for DG class 3 liquid


-UN 1005 Ammonia, Anhydrous
-UN 1011 Butane
-UN 1075 Petroleum Gas, Liquified.
-UN 1965 Hydrocarbon Gas.
-UN 1978 Propane
 
2. GAS TANKS ISO  TANK  T50
High pressure carbon steel T50 UN Portable gas tanks are offered with capacities ranging from 25,000 liters (6,600 gallons) down to 16,600 liters (4,400 gallons). Smaller tanks typically have a higher Maximum Allowable Working Pressure (MAWP) for the carriage of heavier refrigerant gases. We can also insulate these tanks for certain poisonous gases to meet the requirements of products that are poisonous by inhalation (PIH)
2. 20ft. ISO Tank  T11  ขนาด 24-25000 ลิตร  UN portable , IMO, IDMG,Insulated SS316-316L

Parts & Devices of  Isotank Container  TYPE  UN  T11  Designed code ASME Viii D1

Bottom valve arrangement: Typically tank containers have 3 closures for maximum protection of product leakage. All ITT tanks are pressure tested before loading to ensure no leaks and all valves are operational.

Air Inlet valve: Fitted to the top of tank and used as a pressure device during unloading and a recovery device during loading.

Safety relief valve(s): A pressure (or sometimes a combination pressure/vacuum) relief valve is fitted to every tank to protect the tank against excessive over pressure or vacuum
 

Flame Traps: A metal gauze that is fitted over the SRV(s) when carrying flammable products. It permits to be expelled but prevents flashback

Frames: Iso dimensioned frames are typically fabricated from high tensile carbon steel and comply with ISO dimensions.

 

Cladding: The outer skin around the shell that protects the insulation from water. Usually made from GRP (glass reinforced plastic) or aluminum

Data/CSC plates: Shows many details of the tank container including current test data, the manufacturer and the permitted weight/capacity

Document holder: A sealed tube fitted to the frame of the tank for carriage of pertinent documents like COA (certificate of analysis), cleaning certificate, etc

Earth/Ground lug: A connection for grounding or earthing the tank during loading/unloading. Dissipates static electricity


Heating system: ITT tanks are fitted with efficient steam heating systems making the tanks useful for heat sensitive products


Manlid: Located on the top of the tank and is used to enter the tank for internal inspection (please be cognizant of confined space entry regulations).

Tank Number: Every container is identified by its unique 4 alpha and 6 numerical number. The check digit (7th number) is derived from a formula using the tank number

Temperature gauge: Is fitted to the rear of the tank giving an indicative reading of the temperature of the product
 


Walkway: Ladder and top walkways, for an easy and safe access to the top of isotank.

 

กรุณาเข้า สู่ระบบ ก่อนทำการเขียนข้อความ