0

บริการล้าง ทำความสะอาด เทส 5 ปี iso tank containers

  ISO Tank Logistics
   เราบริการล้างแทงส์ตามมาตรฐาน UN  ล้าง ISO Tank ล้างส่งคืน หรือ ล้างเพื่อเปลี่ยนบรรจุของเหลว หรือ ก๊าช จะต้องล้างทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก  การล้างต้องผ่านการตรวจสอบจากองค์กรนานาชาติพร้อมใบรับรองผล   การล้างแทงส์กระทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้ง การยกแทงส์ เครน การทำงานในที่อับอากาศ และ ความรู้ในการล้างสารเคมี ซึ่งแต่ล่ะชนิดจะแตกต่างกัน เช่น ล้างด้วยน้ำร้อน น้ำยาบางชนิด  และ GAS TANK T50,T75 รับบริการเพริสด้วยในโตรเจนบริสุทธิ์ 99.998% 


    The main objectives is to serve our customer local and other contry who wish to Outsourced their Non-Core Activities such as ISO-tank/ Offshore tank container inspection and cleaning testing agncy  servcie  and consulting  . With this collaborative effort among spacial listed , we shall develop a Cost Effective Solutions within our Association’s Shared Resources. Thus, all staff and oursource are entitled a preferential rates on the following services which is located at the authorised ISO-tank Depot: Lamchabung  Bangna Bangkok Thailand
 1.New and Used Unit (Independent Third-Parties) Inspection;
 2.In-service / Off-hire/ Joint Survey;
 3.Damage Survey (Repair Estimate);
 4.Post Repair Inspection (QCQA);
 5.Cargo Loading and Discharging Inspection;
 6.Advance Hygiene Inspection (With Instrument Analysis, UV Inspection & not just the usual Visual & Odour Inspection).

Our inspections works are carried out in-compliance with the International Carriage of Dangerous Goods & Other Guidelines:
 1.ADR - Transport by Road;
 2.RID – Transport by Rail;
 3.IMDG - Transport by Sea;
 4.CSC – International Convention for Safe Containers
 By our Agency Non Destructive Testing (NDT) Inspectors & Engineers are certified in:
 1.Magnetic Particle Inspection (MPI);
 2.Ultrasonic Thickness Measurement (UTM);
 3.Dye Penetrant Inspection (DPI).

We also Agency conduct other test methods such as:
 1.Leak Testing;
 2.Vacuum Testing;
 3.Spark Testing;
 4.Load Testing;
 5.Pressure Testing; (2.5 years)
 6.Hydrostatic Testing (5 years)
 For Technical Support, you may contact our M&R Team anytime:
    ล้างภายนอก
บริการล้างภายใน  ควบคุม confine space
 ล้างภายภายใน
ISO Tank cleaning Services

 
     - มาตรฐานการ Cleaning ( รับรองผลโดย Standard of Inspection by BV International)
     - ล้างด้วยน้ำอุ่นแรงดันสูง  ล้างสารเคมีอันตราย ล้างคราบใขมัน  ล้างอุปกรณ์ Hot Cold Rinse, Acid & Base Wash, Toxic cleaning, Hot Cold Rinse
     -  ล้างระบบคอร์ยความร้อน Steam Heating and Electric Heating (See attached)
     -  ทดสอบการรั่วไหล ทดสอบวาล์วรั่ว Leak Test, 2.5 / 5.0 Years Periodic Test
     -  การตรวจรับตอนเช่า  ตรวจส่งเวลาคืนแทงส์  On hire / off hire (Acceptable Container Condition by International Tank Container Lessors Association)
     - การซ่อมบำรุง โครง เฟรม รอยเชื่อม น็อคเก็ตเทส Repairing (Standard of Inspection by BVQI International) Full frame, Thickness measurement, Welding, X-Ray
     - Rescue team for chemicals leak (Municipal of LCB)
     - ฝึกอบรมการขนส่งรถบรรทุกลิควิดเหลว ก๊าช Transportation

     - Training if requested 


    -บริการ  รับส่ง เพื่อทำความสะอาด   ควบคุม Confine space 

    -บริการรับฝาก ISO Tank ในลานตู้   ควบคุมด้วย CCTV
 
    -บริหารจัดหาจองเฟสเรือขนส่งกลับ   FOB, CIF , พิธีการขาเข้า ขาออก