0

ติดต่อเรา ISO tank logistics CO.,LTD

บริษัท ไอ เอส โอ แทงส์ โล จิส ติกส์ จำกัด
ISOTANK Logistics Co.,Ltd. Operation Room center 

Bang-Na Office :
16th Floor Unit A, Bangna Tower A,  2/3 Moo 14 Bangna - Trad Road, Km. 6.5 Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn, Thailand, 10540

ผู้จัดการ
        
ฝ่ายขาย
  • ผู้จัดการฝ่ายขาย : K. Penny ชมธนาภัสส์ โทร +66-63-245-4495 Sale Manager ( Speaking English and Thai ) 
  • Call center Bangna office Tell : +66(0)2797-0826 ( English speaking )
  • รับเรื่องร้องเรียน และบริการลูกค้าโทร +66(0)2-000- 5550  ฝ่ายบัญชี โทร +66-63-245-4495
  • E-mail: pennyoryu@isotankthailand.com   LINE : @ISOTANKTHAILAND 
  • WhatsApp | Secure and Reliable Free Private Messaging and Calling 
  • (+66)632454495
  •