0

บริการขนส่ง ISO Tank

   

บริษัท ISO Tank  มีบริการขนส่งครบควงจร   one  stop  service
ด้วยราคาที่ย่อมเยา ปลอดภัย  มาตรฐานการทำงานทุกขั้นตอนมีการวางแผนที่รอบคอบ

บริการขนส่ง 1. Trucking service  Volvo  Scania เรามีประสบการณ์การขับขี่ปลอดภัยจาก Praxair Thailand
  ผ่านการเรียนรู้และนำไปใช้ในประสบการณ์จริง
หลักสูตรบริหารความปลอดภัยในระบบขนส่ง มาตรฐาน หจก ISO Tank 
1.smith system = พื้นฐานการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน  รู้เขา รู้เรา เอาตัวออกห่าง ให้เขาเห็นเรา
2.Defrensive driving. =พื้นฐานความจำเป็นในการป้องกันอุบัติเหตุ สภาพรถ การขับกลางคืน อาหาร อากาศ
3.Roll over prevention =พื้นฐานความเข้าใจการขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายเหลว ป้องกันการพลิกคว่ำ
4.Fatigue Management = พื้นฐานความเข้าใจการป้องกันการหลับใน ร่างกาย เตือน ชั่วโมงทำงาน
5.Pre post Trip Inspection= พื้นฐานการตรวจสอบรถก่อนและหลังเดินทาง
6.Vehicle Technology quipment = อปุกรณืติดตั้งป้องกันระบบการพลิกคว่ำ เช่น ABS  EBS 
7. Loading Unloading. =การโหลด การถ่ายของเหลว ที่มีความดัน ไวไฟ ความร้อน ด้วยสายโฮส
8.coupling Un Coupling = การต่อหางเทรเลอร์ คิงพิน แป้นจาน ขาค้ำยัน มือหมุน สลักยึด
9.Laning gear , ขาค้ำยัน พื้นดิน สภาพพื้นที่
10.Vehicle Maintenance system.= การซ่อมบำรุงระบบขนส่ง ชินส่วน อะไหล่ แก้ใขอาการ กินยาง ช่วงล่าง
11.fist fills. =การนำแทงสใหม่มาเติมก๊าช เพื่อปรับให้วัสดุปรับตัวเข้าหากัน ป้องกันการแครก
12.Management Emergency response. =การป้องกันและการแก้ใขสถานการณ์แผนฉุกเฉิน
13.Managent of change. Assessment fleet audit.= การออดิต ประเมินผล ประสิทธิภาพในระบบขนส่ง
พร้อมบริการลานขนถ่าย  ลานเปลี่ยนหางเทรเลอร์  เช่น  ด่านบูกิต มาเลเชีย  ด่ายม็อคใบเวียดนาม  ด่านเชียงแสน
การจอดรถขนส่ง ISO tank ที่ปลอดภัย  พขร. ต้องวางกรวยจราจร  ต้องหนุนขอนล้อ ล็อคประตู และ อยู่ห่างจากรถไม่เกิน 30 เมตรตัวรถและiso tank จะต้องติดป้านวัตถุอันตราย เพื่อบ่งบอกสถานะให้รถคันอื่นๆทราบ

 บริการขนถ่าย loading  un loading  ด้วย สายโฮส 
จากภาพเป็นการขนถ่าย LCO2 ระหว่าง ISO Tank กับ Bulk Trailer ที่ด่านบูกิต ประเทศมาเลเชีย
ซึ่งการขนส่งข้ามแดน ข้ามประเทศ  ข้ามทะเล  ต้องใช้ ISO Tank เท่านั้น  พขร. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPEจากรูป เป้น ISO  Tank  ขนิด T75 มีฉนวนหุ้มกันความเย็น รักษาสถานะของก๊าชที่บรรจุ เช่น Co2  Nitrogen Oxygen ประสบการณ์จากการทำงานที่ PXT


จากรูป เป็นลานขนถ่าย  ตัดหาง ต่อหาง ที่ประเทศมาเลเชีย