0

ควบคุมต้นทุน iso tank โลจิสติกส์

Iso tank logistics ltd. (ISO TANK LOGISTICS  THAILAND GROUB)

     เรายึดหลักบริหาร fleet ตามแนวทางจากประสบการณ์จาก Praxair Thailand
ทีมงานของเราสามารถช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ลดได้ปีล่ะ 10-25 ล้านต่อปี จากจำนวนรถบรรทุก 120-150 คัน
1. การบริหารความปลอดภัย  เพื่อลดค่าประกันภัย ค่าเครมประกัน และลดสูญเสียโอกาสถูกตัดงาน
2. การบริหาร Fleet   ปรับปรุงต้นทุน การตัดสินใจลงทุน ประเมินความเสี่ยง งานบุุคคล
3. การบริหารรถบรรทุก  ต้นทุน 30% ในระบบขนส้่งมาจากค่าน้ำมัน  ควบคุมเรทน้ำมัน  เป้าหมาย 3.8 ขึ้นไป
4.  การบริหารงานซ่อมบำรุง  ต้นทุน 20-25% มาจากค่าซ่อมรถ  ต้องอบรมการใช้งานและบริหารวิธีการใช้รถบรรทุกให้คุ่มค่า 
หากมีความรู้การใช้งาน อายุการใช้งานต่อคัน 15-20 ปีขึ้นไป
5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์  สำคัญที่สุด  push the rigth man to the rigth jobs

 ติดต่อเรา

K. Penny ชมธนาภัสส์ โทร +66-63-245-4495 
      (+66)0632454495
      pennyoryu@isotankthailand.com
      Line ID :  
@isotankthailand